วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของราษฎรในพื้นที่ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี

ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร" ประจำปี พ.ศ. 2561 

ณ โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร