วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จิตอาสาและประชาชนชาวอำเภอคำชะอี ปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 50,000 ตัว และปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลทางธรรมชาติ

ณ บริเวณพื้นที่ฝายห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร