วันที่ 20 กันยายน 60 เวลา 15.00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานปล่อยขบวนรถที่จะเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 7)
-จำนวนประชาชน 323 คน (ชาย 84 คน/หญิง 239 คน) และ จนท. ประจำรถ/จนท.ประสานงานจังหวัด 25 คน /รถบัส 7 คัน/รถตู้ กอ. 1 คัน