ที่อยู่:
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 3 ถนนวิวิธสุรการ
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000